2020

Uchwała Nr 163/XIV/2020 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie przekazania Wójtowi gminy Łabowa ograniczonego zarządzania drogą powiatową nr 1524 K Maciejowa – Składziste w km 0+000÷0+090 w  obrębie skrzyżowania z drogą krajową nr 75 w miejscowości Maciejowa.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2020-07-07
data ostatniej modyfikacji: 2020-07-07 | 15:00