2020

Uchwała Nr 168/XIV/2020 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zasad udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających na okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii Powiatowi Nowosądeckiemu i jego jednostkom podległym.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2020-07-07
data ostatniej modyfikacji: 2020-07-07 | 15:06