Oczyszczanie i odkażanie studni - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Oczyszczanie i odkażanie studni

Studnia kopana:
Po wybraniu wody ze studni trzeba oczyścić dno ze szlamu i wszelkich nieczystości, wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę piasku i zastąpić ja warstwą przemysłowego żwiru lub gruboziarnistego piasku grubości ok 10 cm, oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i szpary. Dezynfekcję należy przeprowadzić we wszystkich nowych oraz po wszelkich pracach przeprowadzanych wewnątrz studni.

 

 

Przed przystąpieniem do dezynfekcji trzeba zmierzyć przy pomocy tyczki lub ciężarka na sznurku głębokości wody w studni. Na każdy metr głębokości wody odmierzony ilość wapna chlorowanego stosować według zasad podanych w tabelce:

 

Średnica studni
[cm]
Ilość wapna chlorowanego potrzebna na każdy metr głębokości wody [g]
Ilość monochloraminy na każdy metr głębokości wody 
[g]
80
150 g – 1 szklanka
165 g
90
200 g – 1 szklanka i ćwierć
220 g
100
250 g – półtorej szklanki
270 g
120
350 g – 2 szklanki i ćwierć
380 g
data publikacji: 2011-01-19 | 14:08