Oczyszczanie i odkażanie studni

Studnia kopana:

Po wybraniu wody ze studni trzeba oczyścić dno ze szlamu i wszelkich nieczystości, wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę piasku i zastąpić ja warstwą przemysłowego żwiru lub gruboziarnistego piasku grubości około 10 cm, oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i szpary. Dezynfekcję należy przeprowadzić we wszystkich nowych oraz po wszelkich pracach przeprowadzanych wewnątrz studni.

Przed przystąpieniem do dezynfekcji trzeba zmierzyć przy pomocy tyczki lub ciężarka na sznurku głębokości wody w studni. Na każdy metr głębokości wody odmierzony ilość wapna chlorowanego stosować według zasad podanych w tabelce:

Średnica studni (cm) Ilość wapna chlorowanego potrzebna na każdy metr głębokości wody (g) Ilość monochloraminy na każdy metr głębokości wody (g)
80 150 g - 1 szklanka 165 g
90 200 g - 1 szklanka i ćwierć 220 g
100 250 g - półtorej szklanki 270 g
120 350 g - 2 szklanki i ćwierć 380 g
data publikacji: 2011-01-19 | 14:08
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-14 | 08:57