Zapobieganie chorobom zakaźnym - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Zapobieganie chorobom zakaźnym

POWÓDZ sprzyja szerzeniu się CHORÓB ZAKAŹNYCH:
Woda roznosi i osadza na terenie powodziowym zarazki zakaźnych schorzeń przewodu pokarmowego:

 • duru brzusznego 
 • czerwonki 
 • salmonelloz 
 • innych chorób biegunkowych

 

 

W glebie oraz pomieszczeniach chłodnych i wilgotnych mogą one pozostawać zdolne do zakażenia przez kilka tygodni. Zarazki należy zniszczyć wszędzie tam, gdzie jest to możliwe w tym celu:

 • odkazić studnie i ujęcia wody 
 • oczyścić z osadów i odkazić przy użyciu chemicznych środków czyszczących powierzchnię ścian, podłóg, i sprzętów gospodarczych,
 • wywietrzyć, wysuszyć i odmalować pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze, zwłaszcza te w których przechowuje się żywność i gdzie przebywają małe dzieci oraz osoby starsze
 • oczyścić, wysuszyć i odkazić toalety często powtarzać odkażanie urządzeń sanitarnych i toalet, zmywać je i utrzymywać w czystości i suchości.

 

 

ZASADY HIGIENY CHRONIĄ PRZED ZACHOROWANIEM:

 • wodę do picia, płukania owoców i warzyw należy ZAWSZE GOTOWAC przed użyciem
 • surowe produkty pochodzenia zwierzęcego oraz warzywa należy traktować jako zakażone i nie dopuszczać do ich zetknięcia z produktami gotowymi do spożycia, zwłaszcza gotowanymi i przeznaczonymi do spożycia na zimno lub przechowywania 
 • RĘCE myć dokładnie woda i mydłem, czyszcząc również paznokcie po każdej wizycie w toalecie, oporządzaniu zwierząt, oczyszczaniu zwierząt oraz mięsa czy jaj
 • w  razie zachorowania należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza i poddać jego zaleceniom
 • w przypadku konieczności zastosowania szczepień ochronnych przeciw durowi brzusznemu należy jak najszybciej zgłosić się do odpowiedniego punktu szczepień
data publikacji: 2011-01-25 | 08:26
data ostatniej modyfikacji: 2013-02-04 | 13:18