Zatrucie, oparzenia chemiczne

NAJCZĘSTSZĄ PRZYCZYNĄ UWOLNIENIA NIEBEZPIECZNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH SĄ:

 • awarie i katastrofy w obiektach przemysłowych
 • wypadki cystern kolejowych i autocystern
 • rozszczelnienie rurociągów przemysłowych
 • W wyniku nieszczęśliwego zdarzenia możesz ulec działaniu niebezpiecznych dla zdrowia i życia środków chemicznych.

Zatrucia chemiczne podstawowe objawy:

 • trudności w oddychaniu
 • ból głowy lub zakłócenia w widzeniu
 • podrażnione oczy, skóra, gardło
 • brak koordynacji ruchów ciała
 • biegunka
 • oszołomienie
 • nietypowe zachowanie się

Jeżeli jesteś świadkiem zdarzenia, w wyniku którego może dojść do zatrucia chemicznego:

 • powiadom lokalne centrum ratownicze
 • podaj miejsce wypadku i numer telefonu, z którego dzwonisz
 • opisz co się stało, ile osób jest lub może być poszkodowanych oraz co zrobiono dotychczas dla ich ratowania
 • nie odkładaj słuchawki dopóki operator nie zakończy rozmowy
 • Jeżeli umiesz udzielić pierwszej pomocy i masz pewności że nic CI już nie grozi, sprawdź stan poszkodowanych wyprowadź ich z zatrutej strefy i zapewnij warunki do oczekiwania na fachową pomoc: udrożnij drogi oddechowe, chroń przed utrata ciepła, utrzymuj kontakt słowny.

OPARZENIA CHEMICZNE:

Oparzenia środkami chemicznymi nie muszą zagrażać Twojemu życiu, ale właściwe postępowanie może zmniejszyć ryzyko zakażenia oraz szkody spowodowane kontaktem z niebezpiecznym środkiem chemicznym.

Jeżeli jesteś świadkiem zdarzenia, w wyniku którego może dojść do zatrucia chemicznego:

 • powiadom lokalne centrum ratownicze
 • usuń skażone części ubioru oraz biżuterii z osoby poszkodowanej
 • użyj dużych ilości bieżącej wody do spłukania chemikaliów ze skóry poszkodowanego. Bieżąca woda usunie zagrożenie wystarczająco szybko by zapobiec gorszym następstwom wypadku
 • w razie potrzeby ostrożnie przemywaj oczy bieżącą wodą, w kierunku od nosa na zewnątrz.
 • koniecznie wyjmij szkła kontaktowe
 • okryj luźno skażone miejsc na ciele suchym czystym materiałem, tak aby nie dotykał bezpośrednio rany
 • udaj się po poradę medyczną natychmiast gdy będzie to możliwe
   

CHARATKERYSTYKA NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH:

Amoniak:

Jest gazem bezbarwnym, silnie żrącym, trującym i palnym w każdej temperaturze. W zetknięciu z niektórymi substancjami stwarza zagrożenie wybuchowe. Jest lżejszy od powietrza, co sprzyja gromadzeniu się go w górnych partiach pomieszczeń. Działa silnie drażniąco na błony śluzowe dróg oddechowych, oczy i na skórę. Wywołuje przykre uczucie pieczenia w gardle, kaszel, ślinotok, nudności, łzawienie, ból głowy. Przy wyższym stężeniu wywołuje obrzęk płuc, niewydolność krążenia, zapaść i śmierć. Roztwory wodne są żrące i trujące.

Chlor:

Jest gazem o barwie zielonożółtej. Posiada ostry, duszący zapach. Jest cięższy od powietrza. Po wydostaniu się ze zbiornika szybko odparowuje tworząc ciężki obłok ścielący się tuż nad powierzchnią ziemi. Powoduje podrażnienia błon śluzowych oczu, nosa, górnych dróg oddechowych. Wywołuje łzawienie, kichanie, ślinotok i kaszel – połączone z bólem głowy i w okolicy mostka. Przy wyższym stężeniu występuje obrzęk płuc i śmierć.Kwas solny:
Kwas solny jest substancją ciekłą, żrącą, wydzielająca trujące i żrące pary, działający korodująco. W warunkach normalnych jest bezbarwna lub lekko żółta cieczą, dymiącą na powietrzu. Mocny kwas bardzo czynny chemicznie. Kwas solny reaguje z większością metali z wydzieleniem wodoru co stwarza zagrożenie wybuchem.

Metanol:

Alkohol metylowy, spirytus drzewny rektyfikowany. Środek toksyczny, łatwopalny z powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe. Metanol w warunkach normalnych jest bezbarwna cieczą o aromatycznym zapachu, podobnym do alkoholu etylowego. Wdychanie przez człowieka par metanolu lub bezpośrednie jego spożycie, doprowadza do porażenia systemu nerwowego, utraty wzroku a często doprowadza do śmierci

Propan:

W warunkach naturalnych jest to bezbarwny gaz, cięższy do powietrza, o charakterystycznym zapachu. Propan rozpuszcza się w wodzie oraz alkohol i eterze. Posiada zdolność do tworzenia roztworów z olejami mineralnymi. Propan występuje w gazie ziemnym i ropie naftowej. Gaz skrajnie łatwopalny, pary tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Pary są cięższe od powietrza gromadzą się przy powierzchni i w dolnych partiach pomieszczeń. Na organizm człowiek działa umiarkowanie szkodliwie. W wyższym stężeniu wykazuje działanie narkotyczne.

Pliki do pobrania

data publikacji: 2011-01-19 | 13:40
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-10 | 10:24