Powódź - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Powódź

Powódź – wezbranie wody, podczas którego woda po przekroczeniu stanu ostrzegawczego lub poziomu korony wałów ochronnych zalewa doliny rzeczne, tereny depresyjne a przez to powoduje zniszczenia, straty finansowe i pozaekonomiczne (moralne, społeczne)

 

PRZYGOTUJ SIEBIE I SWOJĄ RODZINĘ NA WYPADEK POWODZI:

 • zrób listę dokumentów, które musisz zabezpieczyć przed utrata lub zniszczeniem
 • jeśli jesteś ubezpieczony, sprawdź czy polisa obejmuje skutki powodzi, jeśli nie to rozważ możliwość dodatkowego ubezpieczenia 
 • przygotuj kraty identyfikacyjne dla członków rodziny które powinny zawierać:
  - imię i nazwisko,
  - pesel,
  - grupę krwi,
  - datę i miejsce urodzenia
  - imiona rodziców
  - miejsce zamieszkania
  - telefon i adres kontaktowy
  - ewentualne choroby lub schorzenia 
 • określ zasady komunikowania się i miejsca spotkania w razie rozłąki spowodowanej ewakuacja 
 • zrób listę wyposażenia domowego, które będzie trzeba przenieść na wyższe kondygnacje
 • zrób listę żywności jaka pozwoli Twojej rodzinie przeżyć przez 2 – 3 dni 
 • ustal członkom rodziny zakres czynności jaki każdy będzie musiał wykonać po ogłoszeniu alarmu przeciwpowodziowego 
 • zrób listę lekarstw jakie aktualnie używasz i jakie musisz mieć oraz inne w ramach apteczki pierwszej pomocy 
 • dowiedz się gdzie są zastępcze miejsca zakwaterowania i jak się tam przemieścić
 • sprawdź czy masz sprawny radioodbiornik zasilany z sieci i baterii oraz latarkę, najlepiej kilka

 

POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE czyli przed powodzią:

 • zgodnie z wcześniejszymi przygotowaniami wykazami zgromadź i zabezpiecz przed wilgocią najlepiej w szczelnie zamkniętych workach:
  - dokumenty i kosztowności w jednym miejscu
  - lekarstwa i apteczkę 1 pomocy, ubrania i żywność
  - niezbędne pomoce
 • powtórz z wszystkimi członkami rodziny czynności w zakresie ewakuacji i wyłączenia prądu gazu wody 
 • przygotuj miejsce na górnych kondygnacjach budynku dla wyposażenia domowego z niższych pięter
 • sprawdź czy wszyscy członkowie rodziny posiadają identyfikatory 
 • włącz radioodbiornik i nasłuchuj komunikatów lokalnej i regionalnej stacji radiowej 
 • jeśli posiadasz samochód osobowy lub inny środek lokomocji, napełnij zbiornik paliwa do pełna przygotuj mapę drogową
 • jeśli posiadasz telefon komórkowy miej go naładowanego 
 • postępuj według ogłoszonych komunikatów stosuj się do poleceń lokalnych władz


ALARM POWODZIOWY czyli w czasie powodzi:

 • prowadź nasłuch lokalnej stacji radiowej lub telewizyjnej, postępuj zgodnie z treścią komunikatów 
 • jeśli w okolicy twojego zamieszkania znajduje się osoba kierująca akcją przeciwpowodziową, stosuj się do jego poleceń 
 • wszystkie polecenia wykonuj szybko i zdecydowanie 
 • wyłącz prąd, gaz i wodę 
 • przenieś wcześniej zaplanowane mienie na wyższe kondygnacje
 • w trakcie ewakuacji zabierz tylko niezbędne rzeczy 
 • jeśli na drogach znajdują się ustawione bariery, nie przekraczaj ich są dla Twojego bezpieczeństwa 
 • jeśli powódź zaskoczy cie w terenie:
  - ewakuuj się szybko i zdecydowanie
  - kieruj się na wyżej położony tereny z dala od rzek potoków i kanalizacji burzowej
  - jeśli twój samochód się zatrzyma nie naprawiaj go natychmiast rozpocznij piesza wędrówkę na wyżej położone tereny 
 • gdy powódź zaskoczy cie w domu:
  - przeprowadź wszystkich członków swojej rodziny na wyższe kondygnacje
 • jeśli zdążysz przenieś wcześniej zaplanowane mienie na wyższe kondygnacje 
 • jeśli telefony przestaną działać, użyj kolorów do komunikacji ze służbami ratowniczymi

 

ODWOŁANIE ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO:

 • sprawdź czy nie ma widocznych uszkodzeń konstrukcyjnych budynku mieszkalnego
 • nie używaj otwartego ognia, przed upewnieniem się czy nie ulatnia się gaz
 • nie włączaj samodzielnie instalacji gazowej i prądu
 • nie używaj wody z wodociągów lub ze studni przed komunikatem służb sanitarnych o dopuszczeniu wody do spożycia, a także bez uprzedniego przegotowania
 • wywietrz mieszkanie, zasłoń wybite okna, zabezpiecz dom przed dodatkowymi zanieczyszczeniami
 • wyrzuć wszystkie produkty żywności i leki które miały kontakt z woda powodziową 
 • jeśli to możliwe unikaj kontaktu z wodą powodzią może być skażona

ZNACZENIE FLAG:

 

 

Obrazek o nazwie: 2001426276.jpg
potrzeba wody i...
Obrazek o nazwie: 69716650.jpg
potrzeba ewakuacji
Obrazek o nazwie: 622560655.jpg
potrzeba pomocy...
data publikacji: 2011-01-19 | 13:38
data ostatniej modyfikacji: 2013-02-04 | 13:17