Powódź

Powódź – wezbranie wody, podczas którego woda po przekroczeniu stanu ostrzegawczego lub poziomu korony wałów ochronnych zalewa doliny rzeczne, tereny depresyjne a przez to powoduje zniszczenia, straty finansowe i pozaekonomiczne (moralne, społeczne)


PRZYGOTUJ SIEBIE I SWOJĄ RODZINĘ NA WYPADEK POWODZI:

  • zrób listę dokumentów, które musisz zabezpieczyć przed utrata lub zniszczeniem
  • jeśli jesteś ubezpieczony, sprawdź czy polisa obejmuje skutki powodzi, jeśli nie to rozważ możliwość dodatkowego ubezpieczenia 
  • przygotuj kraty identyfikacyjne dla członków rodziny które powinny zawierać:
  • imię i nazwisko,
  • pesel,
  • grupę krwi,
  • datę i miejsce urodzenia
  • imiona rodziców
  • miejsce zamieszkania
  • telefon i adres kontaktowy
  • ewentualne choroby lub schorzenia 
  • określ zasady komunikowania się i miejsca spotkania w razie rozłąki spowodowanej ewakuacja 
  • zrób listę wyposażenia domowego, które będzie trzeba przenieść na wyższe kondygnacje
  • zrób listę żywności jaka pozwoli Twojej rodzinie przeżyć przez 2 – 3 dni 
  • ustal członkom rodziny zakres czynności jaki każdy będzie musiał wykonać po ogłoszeniu alarmu przeciwpowodziowego 
  • zrób listę lekarstw jakie aktualnie używasz i jakie musisz mieć oraz inne w ramach apteczki pierwszej pomocy 
  • dowiedz się gdzie są zastępcze miejsca zakwaterowania i jak się tam przemieścić
  • sprawdź czy masz sprawny radioodbiornik zasilany z sieci i baterii oraz latarkę, najlepiej kilka
     

POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE czyli przed powodzią:

  • zgodnie z wcześniejszymi przygotowaniami wykazami zgromadź i zabezpiecz przed wilgocią najlepiej w szczelnie zamkniętych workach:
  • dokumenty i kosztowności w jednym miejscu
  • lekarstwa i apteczkę 1 pomocy, ubrania i żywność
  • niezbędne pomoce
  • powtórz z wszystkimi członkami rodziny czynności w zakresie ewakuacji i wyłączenia prądu gazu wody 
  • przygotuj miejsce na górnych kondygnacjach budynku dla wyposażenia domowego z niższych pięter
  • sprawdź czy wszyscy członkowie rodziny posiadają identyfikatory 
  • włącz radioodbiornik i nasłuchuj komunikatów lokalnej i regionalnej stacji radiowej 
  • jeśli posiadasz samochód osobowy lub inny środek lokomocji, napełnij zbiornik paliwa do pełna przygotuj mapę drogową
  • jeśli posiadasz telefon komórkowy miej go naładowanego 
  • postępuj według ogłoszonych komunikatów stosuj się do poleceń lokalnych władz


ALARM POWODZIOWY czyli w czasie powodzi:

  • prowadź nasłuch lokalnej stacji radiowej lub telewizyjnej, postępuj zgodnie z treścią komunikatów 
  • jeśli w okolicy twojego zamieszkania znajduje się osoba kierująca akcją przeciwpowodziową, stosuj się do jego poleceń 
  • wszystkie polecenia wykonuj szybko i zdecydowanie 
  • wyłącz prąd, gaz i wodę 
  • przenieś wcześniej zaplanowane mienie na wyższe kondygnacje
  • w trakcie ewakuacji zabierz tylko niezbędne rzeczy 
  • jeśli na drogach znajdują się ustawione bariery, nie przekraczaj ich są dla Twojego bezpieczeństwa 
  • jeśli powódź zaskoczy cie w terenie:
  • ewakuuj się szybko i zdecydowanie
  • kieruj się na wyżej położony tereny z dala od rzek potoków i kanalizacji burzowej
  • jeśli twój samochód się zatrzyma nie naprawiaj go natychmiast rozpocznij piesza wędrówkę na wyżej położone tereny 
  • gdy powódź zaskoczy cie w domu:
  • przeprowadź wszystkich członków swojej rodziny na wyższe kondygnacje
  • jeśli zdążysz przenieś wcześniej zaplanowane mienie na wyższe kondygnacje
  • jeśli telefony przestaną działać, użyj kolorów do komunikacji ze służbami ratowniczymi
     

ODWOŁANIE ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO:

  • sprawdź czy nie ma widocznych uszkodzeń konstrukcyjnych budynku mieszkalnego
  • nie używaj otwartego ognia, przed upewnieniem się czy nie ulatnia się gaz
  • nie włączaj samodzielnie instalacji gazowej i prądu
  • nie używaj wody z wodociągów lub ze studni przed komunikatem służb sanitarnych o dopuszczeniu wody do spożycia, a także bez uprzedniego przegotowania
  • wywietrz mieszkanie, zasłoń wybite okna, zabezpiecz dom przed dodatkowymi zanieczyszczeniami
  • wyrzuć wszystkie produkty żywności i leki które miały kontakt z woda powodziową 
  • jeśli to możliwe unikaj kontaktu z wodą powodzią może być skażona


ZNACZENIE FLAG:

Czerwona flaga
Potrzeba wody i...
Biała flaga
Potrzeba ewakuacji
Granatowa flaga
Potrzeba pomocy...
data publikacji: 2011-01-19 | 13:38
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-08 | 09:27