Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości powyżej 30 tysięcy Euro

ZP.272.13.2020 Zamówienie na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego...

Numer sprawy:

ZP.272.13.2020

Treść ogłoszenia:  

Zamówienie na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek zgodnie z ustawą Prawo pocztowe oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA OGŁOSZENIA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
data publikacji: 2020-08-05
data ostatniej modyfikacji: 2020-08-31 | 14:04