Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości powyżej 30 tysięcy Euro

ZP.272.30.2020 Zamówienie na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla uczniów szkół ponadpodstawowych...

Numer sprawy:

ZP.272.30.2020

Treść ogłoszenia:

Zamówienie na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla uczniów szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki w ramach projektu pn. „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”

 

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

 

wstecz
data publikacji: 2020-12-15
data ostatniej modyfikacji: 2021-01-18 | 13:10