Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości powyżej 30 tysięcy Euro

ZP.272.33.2020 Zamówienie na organizację i przeprowadzanie kursów i szkoleń zawodowych z branży rolniczo -leśnej dla uczniów...

Numer sprawy:
ZP.272.33.2020

Treść ogłoszenia:  

Zamówienie na organizację i przeprowadzanie kursów i szkoleń zawodowych z branży rolniczo -leśnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki w ramach projektu pn.: „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJĘ CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA REALIZACJĘ CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA REALIZACJĘ CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
data publikacji: 2020-12-15
data ostatniej modyfikacji: 2021-01-29 | 08:54