Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości powyżej 30 tysięcy Euro

ZP.272.34.2020 Zamówienie na organizację i przeprowadzanie kursów i szkoleń zawodowych z branży mechanicznej i górniczo...

Numer sprawy:
ZP.272.34.2020

Treść ogłoszenia:  

Zamówienie na organizację i przeprowadzanie kursów i szkoleń zawodowych z branży mechanicznej i górniczo - hutniczej dla uczniów szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki w ramach projektu pn.: „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja o unieważnieniu postępowania  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja o nieudzieleniu zamówienia https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

 

wstecz
data publikacji: 2020-12-15
data ostatniej modyfikacji: 2021-01-08 | 08:50