Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości powyżej 30 tysięcy Euro

ZP.272.36.2020 Zamówienie organizację i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych z branży budowlanej dla uczniów szkół...

Numer sprawy:

ZP.272.36.2020

Treść ogłoszenia:  

Zamówienie na organizację i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych z branży budowlanej dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki w ramach projektu pn. „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA OGŁOSZENIA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

 

wstecz
data publikacji: 2020-12-15
data ostatniej modyfikacji: 2021-01-29 | 09:13