Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

ZP.272.12.2017 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby projektu ...

Numer sprawy: ZP.272.12.2017

Treść ogłoszenia:  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby projektu pn. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz

UWAGA: ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ, ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU -  TERMINU SKŁADANIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA REALIZACJĘ CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA REALIZACJĘ CZĘŚCI 2

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2017-05-31
data ostatniej modyfikacji: 2019-02-11 | 15:04