Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

ZP.272.28.2017 Zamówienie na roboty budowlane w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie

Numer sprawy:

ZP.272.28.2017

Treść ogłoszenia:

Zamówienie na roboty budowlane w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie, realizowane w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2017-09-13
data ostatniej modyfikacji: 2019-02-11 | 15:04