Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

ZPI.272.8.2018 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa...

Numer sprawy:

ZPI.272.8.2018

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej, realizowane w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA REALIZACJĘ CZĘŚCI 1 i 2 ZAMÓWIENIA

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2018-05-09
data ostatniej modyfikacji: 2019-01-28 | 09:42