Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

ZPI.272.2.2019 Przetarg nieograniczony na usługę digitalizacji dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego...

Numer sprawy:
ZPI.272.2.2019

Treść ogłoszenia: 

Przetarg nieograniczony na usługę digitalizacji dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, w ramach projektu pn. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:                 https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:                                                                 https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja z otwarcia ofert udostępniona w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy Pzp jest dostępna pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Formularz oświadczenia dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej jest dostępny pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty jest dostępna pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

 

wstecz
data publikacji: 2019-02-25
data ostatniej modyfikacji: 2019-04-26 | 13:26