Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

ZPI.272.8.2019 Przetarg nieograniczony na usługi usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest....

Numer sprawy:

ZPI.272.8.2019

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na usługi usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest o kodach 17 06 01 i 17 06 05, zgromadzonych na terenie powiatu nowosądeckiego

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2019-03-27
data ostatniej modyfikacji: 2019-04-17 | 11:09