Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

ZPI.272.9.2019 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w budynku szkoły Zespołu Szkół im. Władysława Orkana...

Numer sprawy:
ZPI.272.9.2019

Treść ogłoszenia: 

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w budynku szkoły Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, realizowany w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego - etap II

UWAGA: WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

UWAGA: WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

UWAGA: WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2019-04-03
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-15 | 13:15