Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

ZP.272.8.2021 Zamówienie na organizację i przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół (...)

Numer sprawy:

ZP.272.8.2021

Treść ogłoszenia:  

Zamówienie na organizację i przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki w ramach projektu pn.: „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”  (tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji)

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacje podane po otwarciu ofert udostępniane zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja o unieważnieniu postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
data publikacji: 2021-03-26
data ostatniej modyfikacji: 2021-04-28 | 10:59