Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

ZP.272.22.2021 Zamówienie na organizację i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych z branży rolniczo-leśnej dla uczniów(...)

Numer sprawy:

ZP.272.22.2021

Treść ogłoszenia:  

Zamówienie na organizację i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych z branży rolniczo-leśnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki w ramach projektu pn.: „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” (tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji)

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacje podane po otwarciu ofert udostępniane zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację części I, III, IV, V i VI  zamówienia i unieważnieniu postępowania na część II zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja o unieważnieniu postępowania na część IV i V zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
data publikacji: 2021-06-30
data ostatniej modyfikacji: 2021-08-18 | 11:59