Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

ZP.272.4.2022 Zamówienie na organizację i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych z branży rolniczo - leśnej 

Numer sprawy:

ZP.272.4.2022

Treść ogłoszenia:  

Zamówienie na organizację i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych z branży rolniczo - leśnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki w ramach projektu pn.: „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” (tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji)

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacje podane po otwarciu ofert udostępniane zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert  na realizację części I i II zamówienia:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
data publikacji: 2022-03-09
data ostatniej modyfikacji: 2022-03-30 | 12:43