Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

ZP.272.5.2022 Zamówienie na usługi usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest

Numer sprawy:

ZP.272.5.2022

Treść ogłoszenia:  

Zamówienie na usługi usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest o kodach 17 06 01 i 17 06 05, zgromadzonych na terenie powiatu nowosądeckiego (tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji)

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ):  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacje podane po otwarciu ofert udostępniane zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
data publikacji: 2022-03-16
data ostatniej modyfikacji: 2022-03-30 | 12:10