Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

ZP.272.6.2022 Zamówienie na organizację kursów kwalifikacyjnych i szkoleń doskonalących dla nauczycieli

Numer sprawy:

ZP.272.6.2022

Treść ogłoszenia:  

Zamówienie na organizację kursów kwalifikacyjnych i szkoleń doskonalących dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” (tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji)

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ):  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacje podane po otwarciu ofert udostępniane zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert :  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
data publikacji: 2022-03-30
data ostatniej modyfikacji: 2022-04-27 | 15:00