Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

ZP.272.11.2022 Zamówienie na organizację i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych z branży administracyjno - usługowej

Numer sprawy:

ZP.272.11.2022

Treść ogłoszenia:  

Zamówienie na organizację i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych z branży administracyjno - usługowej  dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki w ramach projektu pn.: „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” (tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji)

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ):  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacje podane po otwarciu ofert udostępniane zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty :  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
data publikacji: 2022-05-18
data ostatniej modyfikacji: 2022-06-14 | 12:54