Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

ZP.272.25.2022 Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń backup'u danych w ramach projektu pod nazwą (...)

Numer sprawy:

ZP.272.25.2022

Treść ogłoszenia:  

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń backup'u danych w ramach projektu pod nazwą "Cyfrowy Powiat" (tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji)

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Wyjaśnienia i zmiana SWZ oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu i zmiana terminu składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacje podane po otwarciu ofert udostępniane zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja o unieważnieniu postępowania na cz. II zamówienia:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
data publikacji: 2022-11-16
data ostatniej modyfikacji: 2022-12-29 | 10:45