Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

ZP.272.30.2022 Zamówienie na budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach. 

Numer sprawy:

ZP.272.30.2022

Treść ogłoszenia:  

Zamówienie na budowę Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach. (tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji)

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu i zmiana terminu składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Zmiana treści SWZ, zmiana ogłoszenia o zamówieniu i zmiana terminu składania ofert oraz uzupełnienie załącznika nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia (Dokumentacja techniczna/Dokumentacja projektowa) o dodatkowy dokument pn. „Informacje uzupełniające dotyczące nawierzchni sportowej”: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Zmiana treści SWZ, zmiana ogłoszenia o zamówieniu i zmiana terminu składania ofert oraz zmieniony załącznik nr 2 do SWZ Projekt umowy: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacje podane po otwarciu ofert udostępniane zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
data publikacji: 2022-12-01
data ostatniej modyfikacji: 2023-02-01 | 10:49