Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

ZP.272.31.2022 Zamówienie na organizację i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych z branży administracyjno - usługowej ...

Numer sprawy:

ZP.272.31.2022

Treść ogłoszenia:  

Zamówienie na organizację i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych z branży administracyjno - usługowej  dla uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki w ramach projektu pn.: „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” (tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji)

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu i zmiana terminu składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacje podane po otwarciu ofert udostępniane zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacje podane po otwarciu ofert dodatkowych udostępniane zgodnie z art. 222 ustawy Prawo zamówień publicznych:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zamówienia:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
data publikacji: 2022-12-29
data ostatniej modyfikacji: 2023-02-08 | 12:23