Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

ZP.272.6.2023 Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego oraz urządzeń do podtrzymywania zasilania w ramach projektu(...)

Numer sprawy:

ZP.272.6.2023 

Treść ogłoszenia:  

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego oraz urządzeń do podtrzymywania zasilania w ramach projektu pod nazwą „Cyfrowy Powiat" (tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji)

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacje podane po otwarciu ofert udostępniane zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację zamówienia:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację części I zamówienia:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
data publikacji: 2023-04-26
data ostatniej modyfikacji: 2023-06-06 | 12:19