Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

ZP.272.7.2023 Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego (...)

Numer sprawy:

ZP.272.7.2023

Treść ogłoszenia:  

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji)

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Wyjaśnienia i zmiana SWZ oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu i zmiana terminu składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu II: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacje podane po otwarciu ofert udostępniane zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
data publikacji: 2023-05-09
data ostatniej modyfikacji: 2023-05-31 | 11:02