Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

ZP.272.12.2023 Zamówienie na usługi usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest o kodach ...

Numer sprawy:

ZP.272.12.2023

Treść ogłoszenia:  

Zamówienie na usługi usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest o kodach 17 06 01 i 17 06 05, zgromadzonych na terenie powiatu nowosądeckiego

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Wyjaśnienie i zmiana SWZ oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu i zmiana terminu składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacje podane po otwarciu ofert udostępniane zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
data publikacji: 2023-06-22
data ostatniej modyfikacji: 2023-07-19 | 11:20