Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

ZP.272.13.2023 Zamówienie  na organizację i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych z branży rolniczo – leśnej (...)

Numer sprawy:

ZP.272.13.2023

Treść ogłoszenia:  

Zamówienie  na organizację i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych z branży rolniczo – leśnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosądecki w ramach projektu pn.: „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”. (tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji)

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacje podane po otwarciu ofert udostępniane zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
data publikacji: 2023-06-28
data ostatniej modyfikacji: 2023-07-19 | 11:01