Zamówienia publiczne finansowane ze środków zewnętrznych

ZP.272.23.2023 Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pod nazwą „Cyfrowy Powiat" 

Numer sprawy:

ZP.272.23.2023 

Treść ogłoszenia:  

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pod nazwą „Cyfrowy Powiat" (tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji)

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Wyjaśnienie treści SWZ: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacje podane po otwarciu ofert udostępniane zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacje podane po otwarciu ofert udostępniane zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych uwzględniające konsekwencję rachunkową dokonanej przez zamawiającego poprawy oczywistej omyłki rachunkowej w ofercie nr 4:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacje podane po otwarciu ofert udostępniane zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych uwzględniające dokonaną przez zamawiającego poprawę oczywistej omyłki rachunkowej w ofercie nr 4 i tzw. innej omyłki w ofercie nr 6: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia:  https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
data publikacji: 2023-09-08
data ostatniej modyfikacji: 2023-09-29 | 12:25