Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZP.272.13.2015 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą „Rozbudowa istniejącego budynku ...

 

 

 

 

Numer sprawy:

ZP.272.13.2015

Treść ogłoszenia:

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą „Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowa i nadbudowa przedmiotowego budynku z przeznaczeniem na Liceum Ogólnokształcące w Grybowie, z budową boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 678, 679/2 położonych w Grybowie”

 

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2015-05-06
data ostatniej modyfikacji: 2018-05-14 | 11:55