Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZP.272.2.2017 Przetarg nieograniczony na rozbudowę istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem...

Numer sprawy:
ZP.272.2.2017

Treść ogłoszenia:

Przetarg nieograniczony na rozbudowę istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowę i nadbudowę przedmiotowego budynku, z przeznaczeniem na Liceum Ogólnokształcące w Grybowie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 678, 679/2 położonych w Grybowie  

UWAGA: PYTANIA DO SIWZ I ODPOWIEDZI

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (szczegóły w pliku poniżej)

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2017-01-25
data ostatniej modyfikacji: 2018-05-14 | 11:56