Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZPI.272.7.2018 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na rozbudowie istniejącego budynku Liceum...

Numer sprawy:
ZPI.272.7.2018

Treść ogłoszenia:

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na rozbudowie istniejącego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu o halę sportową

UWAGA: WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2018-04-27
data ostatniej modyfikacji: 2018-05-23 | 11:00