Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZPI.272.9.2018 Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu...

Numer sprawy:

ZPI.272.9.2018 

Treść ogłoszenia:

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Kościuszki 3 – I etap – polegającą na  wymianie pieca CO, instalacji CO oraz grzejników wraz z innymi pracami remontowo - budowlanymi

UWAGA: ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ, ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP - SPROSTOWANIE

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2018-05-16
data ostatniej modyfikacji: 2019-01-28 | 09:44