Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZPI.272.11.2018 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na rozbudowie istniejącego budynku Liceum...

Numer sprawy:
ZPI.272.11.2018

Treść ogłoszenia:

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na rozbudowie istniejącego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu o halę sportową

UWAGA: ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ, ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERTY WYKONAWCY, CZYNNOŚCI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I ODRZUCENIA OFERTY WYKONAWCY I CZYNNOŚCI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERTY WYKONAWCY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2018-06-05
data ostatniej modyfikacji: 2018-09-12 | 12:56