Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZPI.272.23.2018 Przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych w 2019 roku

Numer sprawy:
ZPI.272.23.2018

Treść ogłoszenia: 

Przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych w 2019 roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2018-10-31
data ostatniej modyfikacji: 2019-01-28 | 10:11