Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZPI.272.25.2018 Przetarg nieograniczony na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu...

Numer sprawy:

ZPI.272.25.2018

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu Nowosądeckiego (operat szacunkowy)

UWAGA: ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2018-12-05
data ostatniej modyfikacji: 2019-01-16 | 11:42