Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZPI.272.1.2019 Przetarg nieograniczony na aktualizację operatu ewidencji gruntów

Numer sprawy:

ZPI.272.1.2019 

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na aktualizację operatu ewidencji gruntów

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2019-01-29
data ostatniej modyfikacji: 2019-02-13 | 13:24