Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZPI.272.5.2019 Przetarg nieograniczony na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa

Numer sprawy:

ZPI.272.5.2019

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (dokumentacja geodezyjna)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJĘ CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2019-02-27
data ostatniej modyfikacji: 2019-04-03 | 11:53