Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZPI.272.7.2019 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania projektu aranżacji wnętrza sali obrad Starostwa Powiatowego...

Numer sprawy:

ZPI.272.7.2019

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na usługę wykonania projektu aranżacji wnętrza sali obrad Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, o powierzchni 115,20 m2 wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


 

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2019-03-20
data ostatniej modyfikacji: 2019-04-10 | 11:16