Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZPI.272.11.2019 Przetarg nieograniczony na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami...

Numer sprawy:

ZPI.272.11.2019

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu (dokumentacja geodezyjna)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA REALIZACJĘ CZĘŚCI 2 i 3 ZAMÓWIENIA

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2019-04-26
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-29 | 11:46