Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZPI.272.13.2019 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla...

Numer sprawy:

ZPI.272.13.2019

Treść ogłoszenia:  
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach

UWAGA: ZMIANA SIWZ i OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

UWAGA: ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO SIWZ, ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2019-05-22
data ostatniej modyfikacji: 2019-08-28 | 10:41