Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZPI.272.20.2019 Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 7 250 000 PLN ...

Numer sprawy:

ZPI.272.20.2019

Treść ogłoszenia:  

 Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 7 250 000 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych

UWAGA: ZMIANA SIWZ i OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

UWAGA: WYJAŚNIENIA I ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

UWAGA: FORMULARZ OFERTOWY W WERSJI EDYTOWALNEJ ​

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2019-08-21
data ostatniej modyfikacji: 2019-10-02 | 12:49