Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZPI.272.21.2019 Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowej modernizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) ...

Numer sprawy:

ZPI.272.21.2019

Treść ogłoszenia: 

Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowej modernizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dla Gminy Rytro

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

  

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2019-08-21
data ostatniej modyfikacji: 2019-08-30 | 10:40