Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZPI.272.25.2019 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin...

Numer sprawy:
ZPI.272.25.2019

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

UWAGA: ZMIANA SIWZ i OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2019-10-15
data ostatniej modyfikacji: 2019-11-14 | 12:33