Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZPI.272.26.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych

Numer sprawy:

ZPI.272.26.2019

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA REALIZACJĘ CZĘŚCI 1 I 2 ZAMÓWIENIA

 

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2019-10-30
data ostatniej modyfikacji: 2019-11-14 | 11:40