Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZPI.272.27.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych w 2020 roku

Numer sprawy:

ZPI.272.27.2019

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych w 2020 roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP - SPROSTOWANIE NAZWISKA PRZEDSIĘBIORCY 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2019-11-06
data ostatniej modyfikacji: 2019-12-11 | 11:04