Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZPI.272.30.2019 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia...

  Numer sprawy:

ZPI.272.30.2019

Treść ogłoszenia:  

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia Powiatu Nowosądeckiego oraz Jednostek Powiatu

UWAGA: ZMIANA SIWZ i OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

UWAGA: ZMIANA SIWZ II i OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ARTYKUŁU 86 UST. 5 USTAWY PZP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

 

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2019-11-28
data ostatniej modyfikacji: 2019-12-18 | 11:09