Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł

ZPI.272.4.2020 Zamówienie na dostawę macierzy dyskowej oraz sprzętu komputerowego

Numer sprawy:
ZPI.272.4.2020

Treść ogłoszenia: 

Przetarg nieograniczony na dostawę macierzy dyskowej oraz sprzętu komputerowego

 

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem:                 https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

Oferty w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:                                                                   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: WYJAŚNIENIA SIWZ                                                                                                                                                          https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: WYJAŚNIENIA I ZMIANA SIWZ ORAZ ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU                                                      https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W TRYBIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP oraz FORMULARZ OŚWIADCZENIA DOT. PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ                                                                                   https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

UWAGA: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT                                                                                             https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

wstecz
redaktor: Beata Zięcina-Kasieczka
data publikacji: 2020-03-13
data ostatniej modyfikacji: 2020-04-09 | 14:04